Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

News

Meeting of the beekeeping team

On September 8, 2022, another meeting of consortium representatives took place. It focused on the issues concerning newly established beehives and apiary work to be done by the end of the growing season.

Read more »