Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

The inaugural meeting of the Dobry Miód operational group, July 12, 2022, Płońsk

The MODR branch in Poświętne (Płońsk powiat) has welcomed the numerous representatives of all consortium members. Aside from discussing the schedule of operations, the beehive construction for mini-apiaries was also deliberated upon.