Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Spotkanie inaugurujące działania grupy operacyjnej Dobry Miód 14 lipca 2022, Płońsk

Oddział MODR w Płońsku, Poświętne, gościł licznie zebranych przedstawicieli wszystkich członków konsorcjum. Podczas spotkania, poza harmonogramem działań, omówiono konstrukcję uli do minipasieki.