Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Konsorcjum i grupa operacyjna DOBRY MIÓD realizuje operację:

“Pasieka na bazie  kontrolowanych warunków i regulowanego mikroklimatu w ulu oraz kształtowanej produkcji pożytków”, Operacja jest realizowana w ramach Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI). i jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00071.DDD.6509.00079.2019.07, zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach Działania “Współpraca”.

Nasi partnerzy: