Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Harmonogram działań

Operacja jest realizowana w 4 etapach.

W I etapie projektu powstanie 6 minipasiek (4 ule przypadają na 1 pasiekę). Będą one rozbudowywane o dodatkowe urządzenia, zapewniające ich samowystarczalność w różnych warunkach pogodowo-klimatycznych. W I etapie rozpoczną się badania nad doborem nasion pod uprawy, jako przedplony lub uprawy równoczesne, np w międzyrzędziach dużych areałów kukurydzy, w celu uzyskania pożytków dla pszczół. Zostaną przygotowanie do wysiewu mieszanki pożytków dla pszczół oraz powstanie lista zalecanych roślin miododajnych Zostaną także zainicjowane uprawy łanowe i nasadzenia krzewów w celu uzyskania pożytków dla pszczół – realizowane przez wszystkich partnerów konsorcjum. Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa przeprowadzi badania w zakresie: wpływu zastosowanych innowacji na dobrostan rodzin pszczelich dwóch linii doświadczalnych, wykorzystania bazy pożytkowej w lokalizacjach

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

doświadczalnych, wykorzystania pokarmu zimowego i stan przezimowania rodzin w minipasiekach oraz analiz fizykochemicznych pozyskanych próbek miodów (w kontekście pozostałości środków ochrony roślin i substancji aktywnych do zwalczania warrozy).  Identyczne badania będą kontynuowane we wszystkich etapach. W II, III i IV etapie również będą prowadzone zasiewy łanowe roślin miododajnych, we wszystkich lokalizacjach projektu. Efekty badań, jak i sama minipasieka, będą zaprezentowane w IV etapie podczas dwóch konferencji, zorganizowanych przez MODR wraz z pszczelarzami biorącymi udział w realizacji projektu.