Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Cel zadania

Przedmiotem operacji jest produkcja miodu o podwyższonej jakości, bez użycia substancji aktywnych (amitrazy) do zwalczania warrozy, poprzez stworzenie odpowiednich warunków dobrostanu dla pszczół i upraw miododajnych oraz zapewnienie użytków i warunków glebowych dla uzyskania walorów pro-zdrowotnych i dobrej klasy cenowej. W trakcie realizacji projektu powstaną innowacyjne mini-pasieki z automatyczną miodarką. Oprócz zapewnienia dobrostanu pszczół, dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji i technologii oraz wysokiej efektywności energetycznej, będą przystosowane do jednoosobowej obsługi nie wymagającej znacznego wysiłku fizycznego. Zostanie przebadane użycie ilastego minerału – wermikulitu, który będzie wykorzystany do izolacji uli. Poza analizą wemikulitu jako materiału izolacyjnego, będzie również przebadana jego skuteczność jako nośnika do podania kwasu szczawiowego przeciwko warrozie.

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

 Ule będą posiadały innowacyjną konstrukcję, z kontrolowanymi warunkami i automatyczną regulacją miniklimatu. Według założeń projektu, konstrukcja uli (nie będzie w nich szkodliwej dla pszczół nadmiernej wilgoci), pozwoli bez użycia środków chemicznych na znaczne ograniczenie, a nawet zwalczenie warrozy – jednej z najgroźniejszych chorób pasożytniczych pszczół. W trakcie przeprowadzonych badań zostaną opracowane specjalne mieszanki nasion do uzyskania wysokiej jakości pożytków. Zostaną również wdrożone nowatorskie metody marketingu miodu naturalnego z kontrolowanej w pełni produkcji prozdrowotnej w oparciu o elementy tzw. grywalizacji. Powstanie społeczność internetowa zainteresowana problematyką miodu naturalnego w oparciu o nowe media, z wykorzystaniem reklamy GoogleAdwords, gifów – krótkie videorelacje oraz elementami rywalizacji pomiędzy uczestnikami projektu.