Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

spotkanie robocze grupy operacyjnej: podsumowanie działań

W siedzibie MODR w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie robocze z udziałem obu zespołów Grupy Operacyjnej Dobry Miód.