Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Zebranie zespołu ds. gospodarki pasiecznej

8 września 2022 r. w Poświętnem odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli konsorcjum. Jego tematyka koncentrowała się na zagadnieniach nowo uruchomionych uli i pracach w pasiekach przed zakończeniem sezonu wegetacyjnego. W spotkaniu udział wzięli pszczelarze, przedstawiciele MODR i Instytutu Ogrodnictwa oraz Fundacji “Instytut Innowacji”. Zebranie poprowadził prof. Zbigniew Kołtowski, kierownik operacji w zakresie gospodarki pasiecznej.